Kult X

JEDNOTLIVÉ SÉRIE AKT X
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.

Všechny zprávy z rubriky 'Objasnění názvů epizod'

Objasnění názvů epizod 9. série

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč se ta či ona epizoda deváté série jmenuje tak či onak, na tomto místě snad naleznete odpověď. Jedná se o překlad ze stránek homecomcast.net, o který se postaral Luki.

provenance_b.jpg audrey_pauley_c.jpg sunshine_days_a.jpg

Nothing Important Happened Today I a II / Dnes se nic výjimečného nestalo I a II: Toto zajímavé slovní spojení přímo v epizodě objasní zástupce ředitele Kersh v rozhovoru s Doggettem. Jsou to slova, která si do svého deníčku zapsal Jiří III., britský král. Panovník takto učinil přesně 4. července 1776, tedy v den, kdy za oceánem proběhlo podepsání Deklarace nezávislosti, což vedlo ke vzniku Spojených států amerických a ztrátě britského vlivu na těchto územích. Kersh pak v souvislosti s Doggettovým vyšetřováním dodá, že v ten den vypukla velká revoluce, aniž by si toho všiml samotný král.

Daemonicus: Jedná se o latinský výraz pro Satana. Satanismus je jedním z témat této epizody.

Hellbound / Vázáni k peklu: Název mluví za vše, týká se vražděných postav v této epizodě.

4-D: Jde o označení pro fourth dimension, tedy čtvrtou dimenzi. Zápletka epizody se zabývá existencí čtvrtého rozměru a jeho vzájemným prolínáním s naší realitou. Více se o tomto fenoménu můžete dočíst na anglické, případně české Wikipedii.

Lord of the Flies / Pán much: Příběh se točí okolo teenagera, který má schopnost ovládat hmyz. Je to také narážka na knihu Williama Goldinga a na stejnojmenné filmy.

John Doe: Jako John Doe (v případě žen Jane Doe) se ve Spojených státech amerických označují pacienti, mrtvá těla či lidé, kteří z nějakých důvodů nemohli být identifikování. Jedná se také nejspíš o slovní hříčku, protože v této epizodě se jedná o agenta Doggetta, jehož křestní jméno je John. Na Wikipedii si nenechte ujít seznam se jmény, která jsou v podobných případech používána v jiných zemích světa.

Trust No 1 / Nevěřte nikomu: Motto celého seriálu Akta X,  které poprvé vyřkl umírající Deep Throat v závěru epizody The Erlenmeyer Flask. Mulder si posléze toto slovní spojení zvolil jako heslo do svého osobního počítače.

Provenance: Jedná se o místo původu, o zdroj. Je to také narážka na Williamův původ a rovněž se takto jmenuje město v USA.

Providence: Toto slůvko v překladu znamená „příprava“ či „předtucha“. Opět je to narážka na Williamovu budoucnost a na kult, který ho považuje za něco, čím není. Opět se také jedná o město v USA.

Underneath / Pod povrchem: Narážka na alter ego (latinsky „druhé já“) hlavní záporné postavy a na fakt, že pohřbívá své oběti v kanalizaci.

Scary Monsters / Strašidelné příšery: Ironické upozornění na fakt, že původ všech přízraků a monster je v dětské představivosti.

Audrey Pauley: Jméno pomocnice v nemocnici, kde hospitalizovali Monicu Reyesovou.

Improbable / Nepravděpodobné: Narážka na fakt, že se epizoda zabývá numerologií a pravděpodobností, a že už samotné události a způsob, jak k nim došlo, byly z běžného pohledu velmi nepravděpodobné.

Jump the Shark / Přeskočit žraloka: Popkulturní fráze, kterou se označuje období, ve kterém televizní seriál dosáhl svého kvalitativního vrcholu a kdy následně jeho kvalita už jen klesá.

Release / Propuštění: Název hovoří za vše, John Doggett nachází definitivní řešení případu svého syna.

William: Děj epizody se věnuje Williamovi, synovi Scullyové a jeho osudu.

Sunshine Days / Zlaté časy: Epizoda se částečně zabývá slavným americkým seriálem The Brady Bunch. Sunshine Days je název písničky, která byla použita v úvodní titulkové sekvenci. Rovněž odkazuje na nostalgické ohlédnutí do historie samotných Akt X (jedná se o 200. epizodu seriálu).

The Truth / Pravda: Závěrečná epizoda tohoto úžasného seriálu je symbolicky pojmenovaná jako „Pravda“.Komentáře: 5

Objasnění názvů epizod 8. série

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč se ta či ona epizoda osmé série jmenuje tak či onak, na tomto místě snad naleznete odpověď. Jedná se o překlad ze stránek homecomcast.net, o který se postaral Luki.

patience_c.jpg roadrunners_a.jpg patience_a.jpg

Within / Zevnitř: Odkaz na těhotenství Scullyové a taky fakt, že drtivá většina epizody se odehrává v exteriérech. Popřípadě se může jednat o odkaz na domnělou hrozbu, která přichází „zevnitř“ FBI.

Without / Zvenku: Drtivá většina epizody se odehrává v rozlehlých exteriérech a Scullyová je na konci sama, „bez“ Muldera.

Redrum: Slovíčko murder (vražda) pozpátku. Hlavní postava muže prožívá poslední dny svého života „pozpátku“, až k vraždě své manželky, ze které byla obviněna.

Patience / Trpělivost: Monstrum v této epizodě trpělivě vyčkávalo celých 30 let, než konečně zachytilo stopu lovce, který zabil dalšího jeho (jejího) druhu.

Roadrunners / Poustevníci: Název autobusové linky, po které cestovali obyvatelé vesnice v této epizodě. Název epizody rovněž odkazuje na vesničany samotné, kteří jak zjistil Doggett, cestovali po odlehlých místech Ameriky.

Invocation / Invokace: Invokace je „akt nebo proces vzývání vyšší moci, popř. žádání o její pomoc.“ Také se může jednat o „akt vyvolání ducha či přízraku pomocí vzývání“. Odkazuje se tak na přízrak chlapce v této epizodě, který se po deseti letech vrátil, aby označil svého vraha.

Via Negativa: Latinská fráze týkající se nejtemnější cesty k dosáhnutí osvícení.

Per Manum: Latinský výraz „rukou“. Odkazuje tak na závěrečnou frázi „Never Give Up on a Miracle“ a fakt, že Ježíš konal zázraky pouhým dotykem ruky. Naráží se tak na zázračné otěhotnění agentky Scullyové.

Surekill / Jistá smrt: Název společnosti, ze které pocházela hlavní záporná postava epizody. Rovněž je to výraz pro „jisté zabití“, tedy střelu, která nemine svůj cíl a většinou usmrtí okamžitě.

Salvage / Drtič kovu: Hlavní záporák pracoval pro sběrnu kovoodpadu. Rovněž to odkazuje na způsob likvidace „viníků“, kteří zapříčinili jeho smrt a konečně také na tragický konec jeho samotného.

The Gift / Dar: Stará indiánská legenda vyprávěla o tvoru, který měl „dar“ vyléčit jakoukoliv nemoc. Název odkazuje také na Muldera, jenž se pokusil „darovat“ tomuto tvoru osvobození od utrpení tím, že jej zabil. Rovněž je tím myšlen konec, kdy Doggett „daroval“ tvoru smrt, čímž byl agentovi na oplátku darován život.

Badlaa: Slovo, které bylo použito v názvu této epizody, pochází z indického jazyku urdu. V překladu to znamená „záměna/výměna/msta“, což odkazuje na všechny aktivity fakíra v této epizodě.

Medusa / Medůza: Bizarní organismus, žijící v opuštěných tunelech metra, byl vzdáleným příbuzným medůzovitých organismů.

This is Not Happening / To nemůže být pravda: Fráze několikrát opakovaná různými postavami a ve velkolepém závěru epizody pronesená Scullyovou, kdy nalezla mrtvého Muldera a ztratila jedinou naději na jeho záchranu.

DeadAlive / Živý mrtvý: Narážka na kondici Foxe Muldera, který, ač považován za mrtvého, byl zaživa pohřben.

Vienen: Ze španělštiny přeloženo jako „přicházejí“.

Empedocles: Empedoklés je jméno řeckého vědce a filozofa, který žil přibližně 490 př. n. l. na Sicílii. Byl znám pro svou víru v teorii čtyř základních elementů – země, vzduchu, ohně a vody. Věřil, že protichůdné síly (láska a nenávist) jednaly nad těmito elementy a rozdělily je do jejich různých forem (nenávist je rozděluje, láska spojuje). Naráží se tak na Goggettovu ztrátu syna, napětí ohledně Akt X a schopnosti agentky Reyesové.

Three Words / Tři slova: Na CD, které se pokusili dostat k prezidentovi a které obsahovalo data o konspiraci, byly napsány tři slova (resp. písmena reprezentující slova) Fight the Future – Bojujte s budoucností. Krom odhodlaní bojovat s nepříznivou budoucností se jedná o narážku na motto prvního celovečerního filmu a slova pronesená jedním ze členů syndikátu.

Alone / Sám: Název odkazuje na Doggetta a na fakt, že poté, co Scullyová odešla na mateřskou, zůstal nyní na Akta X úplně sám. Doggett byl navíc po Mulderově návratu „odklizen“ na druhou kolej a zůstal tak sám bez jistého místa, ať už ve vztahu k ostatním postavám, tak obecně v ději osmé série.

Essence / Existence: Název je vysvětlen Mulderem na začátku této epizody. Jedná se o podstatu a zázrak stvoření života – o životní esenci a jeho samotnou existenci.Komentáře: 7

Objasnění názvů epizod 7. série

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč se ta či ona epizoda sedmé série jmenuje tak či onak, na tomto místě snad naleznete odpověď. Jedná se o překlad ze stránek homecomcast.net, o který se postaral Luki.

theamazingmaleeni_a.jpg theamazingmaleeni_b.jpg theamazingmaleeni_c.jpg

The Sixth Extinction / Šestý zánik: O pěti různých zánicích hovoří Scullyová již na začátku epizody Biogeneze. Šestý zánik by měl být opětovné vyhubení veškerého života na zemi.

The Sixth Extinction II: Amor Fati / Šestý zánik II: Láska k osudu: Známá fráze velkého německého filosofa Friedricha Nietzscheho.

Hungry / Hladový: Hlavní záporák epizody měl problémy s věčným hladem.

The Goldberg Variation / Goldbergova variace: Název odkazuje na Reubena Luciuse Goldberga (1883–1970), kresliče, sochaře a autora. Jeho vynálezy byly známé tím, že jednoduché úkony dokázal udělat neskutečně složité a komplexní za použití desítek pák, kol, kohoutů, klik, ozubených koleček, živých zvířat, aby docílil něčeho jednoduchého jako například vymáčknutí šťávy z pomeranče nebo zavření okna. Jeho jméno začalo být spojováno s jakýmkoliv složitým řešením jednoduchého úkolu. Mulder a Scullyová se stali takovými figurkami jedné velké Goldbergovy variace osudu plné štěstí a náhod. Název rovněž odkazuje na vynálezy, která stavěl hlavní hrdina epizody.

Millennium: Epizoda se odehrává na konci Milénia a točí se kolem skupiny Milénia známé ze seriálu Millennium, za kterým stojí taktéž Chrise Cartera.

Rush / Spěch: Odkazuje na schopnosti teenagerů v této epizodě a také na energii která pro ně fungovala jako droga.

Orison: Orison znamená modlitba, jmenoval se tak kněz který pomohl Donniemu Pfasterovi z vězení.

The Amazing Maleeni / Úžasný Maleeni: Název kouzelnického představení kouzelníka Maleeniho.

Signs and Wonders / Znamení a zázraky: Epizoda se částečně zabývá vírou ve smyšlené církvi „Znamení a zázraků“. Také je to odkaz na kapitolu v Bibli.

Sein Und Zeit / Bytí a čas: Německý výraz pro „Bytí a čas“, což je název známe filozofické publikace Martina Heideggera z roku 1927. Zabývá se naší existencí – bytím.

Closure / Završení: Odkazuje na Muldera a jeho smíření se s únosem jeho sestry.

X Cops / Policajti X: Epizoda je cross-over reality show Cops a běžné epizody The X-Files.

First Person Shooter / Střelec v první osobě: Takto se označují videoherní střílečky, kdy hráč pozoruje akci z pohledu první osoby (tedy daného aktéra/dané postavy, prakticky z vlastních očí).

Theef / Zlodjej: Chybně napsané slovo zloděj, kdy jej záporná postava díky vlastní chabé znalosti anglické gramatiky napsala tak, jak se foneticky vyslovuje.

En Ami: Z francouzštiny přeloženo jako „jako přítel“. Celá fráze však v angličtině foneticky silně zní jako „enemy“ tedy „nepřítel“. Odkazuje se tak na vztah Kouřícího muže k Mulderovi a hlavně ke Scullyové.

Chimera / Chiméra: Význam lze brát jako 1) postavu z řecké mytologie, oheň plivající monstrum většinou zobrazeno jako kombinaci lva, kozy a hada.;2) bláznivý; poblouzněný přízrak nebo jako 3) organismus, konkrétně rostlinu, jejíž tkáň pochází nejméně od dvou geneticky rozdílných „rodičů“. Druhý a třetí případ jednoznačně odkazuje na problém, kterým trpěla hlavní záporná postava.

all things / všechny věci: Podle Gillian Andersonové název „promlouvá k tomu, co je všude přítomno, jednotnosti životní energie a nás všech ze všech věcí na světě“.

Hollywood A.D. / Hollywoodský zástupce ředitele: Název pochopitelně odkazuje na zástupce ředitele Waltera Skinnera a na jeho kamaráda, scénáristy z Hollywoodu.

Brand X / Značka X: Odkaz na značku cigaret. Cigarety Morley v seriálu Akta X kouřil Muž s cigaretou.

Fight Club / Klub rváčů: Příběh se točí okolo vlny násilí a tajemnými silami vyvolaných rvaček.

Je Souhaite / Přeji si: Z francouzštiny přeloženo jako „přeji si“. Příběh se zabývá Francouzkou, která byla před několika sty lety přeměněna neopatrně zvoleným přáním na Džina.

Requiem / Rekviem: Rekviem je průvod pro mrtvou osobu nebo hudební skladba pro daný průvod. Je to hymna, kompozice nebo služba pro poctu zemřelému.Komentáře: 7

Objasnění názvů epizod 6. série

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč se ta či ona epizoda šesté série jmenuje tak či onak, na tomto místě snad naleznete odpověď. Jedná se o překlad ze stránek homecomcast.net, o který se postaral Luki.

monday_a.jpg monday_b.jpg monday_c.jpg

The Beginning / Začátek: Začátek nové éry Akt X a znovuotevření projektu Akta X.

Drive / Projížďka: Popisuje hlavní dějovou kostru epizody. Oběti musí dostatečnou rychlostí (v autě) unikat určitým směrem, jinak je frekvence rezonující v jejich lebkách zabije.

Triangle / Trojúhelník: Epizoda se odehrává v Bermudském trojúhelníku.

Dreamland I a II: Dreamland je přezdívka Oblasti 51 v Nevadě, kde epizoda začíná a končí. Ve skutečnosti je to označení pro „Data Repository Establishment and Management Land“.

Terms od Endearment / Podmínky: Lidská démonka považovala hledání ideálního partnera a zabíjení vlastních dětí jako zábavu, zatímco její „oběť“ toužila po pravém opaku.

Rain King / Dešťový král: Hlavní hrdina epizody dokázal ovládat počasí, zároveň si tak říkal Joe, který si za to, že jej pronásledoval déšť, nechával platit.

How The Ghosts Stole Christmas / Jak duchové ukradli Vánoce: Název knížky zmíněné v epizodě a parafráze na povídku „Jak Grinch ukradl Vánoce“.

Tithonus: Tithonus je charakter v řecké mytologii. Jako smrtelník se Tithonus zamiloval do bohyně úsvitu Eos, která prosila Dia, aby udělal Tithona nesmrtelným. Zeus souhlasil, ale odmítl mu dát věčné mládí. Tithonus postupem stáří chřadnul a vrásčitěl. Eos ho nakonec proměnila v kobylku.

S.R. 819: Název může odkazovat na skutečné Rozhodnutí Senátu (S.R. 819) ohledně nebezpečné, toxické a smrtící chemikálie známé jako Trufluotometha­lanilin. Příkaz prodloužil dočasný zákaz užívání chemikálie.

Two Fathers / Dva otcové: Epizoda odkazuje na dva otce, Kouřícího muže (otce Jeffreyho Spendera) a Williama Muldera (otce Foxe Muldera).

One Son / Jeden syn: Název odkazuje na Foxe Muldera, který jako jediný „syn“ zůstane naživu, když na konci epizody Kuřák zastřelí Jeffreyho. Název také naráží na fakt, že by Mulderovým otcem mohl být právě Kuřák a tudíž má „dva otce“.

Arcadia / Arkádie: Arcadia Falls byl název komunity, kde docházelo k podivným vraždám. Výraz „Arkádie“ se rovněž vztahuje k oblasti ve starém Řecku, která byla považována za ideál jednoduchosti a mírumilovného soužití. Každý, kdo v této epizodě porušil pravidla „mírumilovného soužití“, byl zabit.

Aqua Mala  / Zlá voda: Původní název vychází ze španělštiny. Bizarní organismus, který v této epizodě zabíjel ,byl tvořen obyčejnou mořskou vodou.

Monday / Pondělí: Celá epizoda se odehrává v pondělí, které se neustále opakuje, dokud se všechny věci neuvedou do pořádku.

Alpha / Alfa: Název odkazuje na alfa samce, vůdce smečky (psů/vlků).

Trevor: Jméno syna hlavního záporáka a hlavního důvodu, proč zabíjí.

Milagro: „Milagro“ ve španělštině znamená „zázrak“.

Three of a Kind / Tři svého druhu: Název odkazuje na Osamělé střelce. „Three of a Kind“ taktéž odkazuje na Las Vegas, kde se epizoda odehrává. Říká se tak totiž trojici v pokeru, situaci, kdy má hráč v ruce tři karty stejné hodnoty (tři králové, tři esa…) a dvě jiné karty.

The Unnatural / Nepřirozený: Název si pohrává s frází „jedná přirozeně“. Rovněž je to odkaz na knihu Bernarda MalamudaPřirozený“ a baseballový film Roberta Redforda stejného jména.

Field Trip / Výlet do hor: Všechny oběti houbovité rostliny dopující své oběti halucinogenními látkami byly v dané oblasti na výletě. „Trip“ také odkazuje na psychický stav všech obětí před jejich smrtí.

Biogenesis / Biogeneze: Podle encyklopedie je „Biogeneze“ výraz pro doktrínu, kterou si žijící organismy vyvinou z jiných živých organismů a nikoliv z neživé hmoty, což odkazuje na vývin Mulderovy „choroby“. Latinsky to znamená „Vznik života“, tedy problém, kterým se epizoda částečně zabývá.Komentáře: 4

Objasnění názvů epizod 5. série

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč se ta či ona epizoda páté série jmenuje tak či onak, na tomto místě snad naleznete odpověď. Jedná se o překlad ze stránek homecomcast.net, o který se postaral Luki.

objasneni_nazvu_epizod_5serie_a.jpg objasneni_nazvu_epizod_5serie_b.jpg objasneni_nazvu_epizod_5serie_c.jpg

Unusual Suspects / Neobvyklí podezřelí: Osamělé Střelce by jako podezřelé v tomto případě nikdo nečekal, každopádně se hlavně jedná o parafrází na „Obvyklí podezřelí“.

Redux: „Redux“ znamená navrácení se, po dlouhé neaktivitě, nemoci nebo absenci. Potom to tedy pasuje na Mulderovo „zmrtvýchvstání“ v této epizodě.

Redux II: V tomto případě „Redux“ odkazuje na Scullyovou.

Detour / Objížďka: Samozřejmě náhradní cesta nebo neplánované vyhnutí se kurzu. Díky objížďce auto ve kterém seděli Mulder a Scullyová zastavilo a ti se tak dostali k „případu“.

Post-Modern Prometheus / Post moderní Prométeus: Název odkazuje na slavnou knihu Frankenstein, která se celým názvem jmenuje Frankenstein; or, The Modern Prometheus. Prométeus byl bůh, který stvořil lidi z bláta a je nejlépe známý jako ten, kdo ukradl oheň z Olympu a naučil lidi jej používat. Následně byl potrestán Diem. Jeho trestem bylo připoutání ke kamenu kde orel každým dnem hodoval na jeho játrech.

Christmas Carol / Vánoční Koleda: Pojmenováno podle slavné knihy Charlese Dickense.

Emily: Jméno Scullové dcery.

Kitsunegari: „Kitsune-gari“ je japonsky „Lov na lišku“ (Kitsune – liška, gari – lov), jak je ostatně zmíněno v epizodě (Modell(ova sestra) napíše daný vzkaz na zeď)

Schizogeny: Schizogénie je reprodukce početným štěpením.

Chinga: „Chinga“ berou v Mexiku jako vulgarismus (podle toho jakou španělštinou hovoříte). Jako „Chinga“ se taky označoval meteorit nalezený na Sibiři v roce 1913. I když to není během epizody nijak zmíněno, Chinga bylo jméno panenky.

Kill Switch: Jako „Kill Switch“ se označuje tlačítko, které nenávratně zničí popř. vypne daný mechanismus nebo přístroj. Název zde funguje jako alegorie na způsob jakým AI likvidovala „nepohodlné“ lidi.

Bad Blood / Zlá krev: Epizoda se zabývá vampyrismem, název může označovat na napjatou výměnu názoru mezi Mulderem a Scullyovou nebo Ronniem a ostatními upíry.

Patient X / Pacientka X: Jako „Pacient X“ se označuje pacient, který ve zdravotní dokumentaci zůstává v anonymitě. V tomto případě to byla Casandra Spenderová.

The Red and the Black / Rudí a černí: 1) Název může odkazovat na barvy různých her nebo šachů až po ruletu, protože spletitý děj této epizody i celé části této mytologie připomíná jednu promyšlenou partii šachů v nichž někdy náhoda hraje tak důležitou roli jako při ruletě. 2) The Red and the Black je název slavného románu francouzského spisovatele Stendhala.

Travelers / Cestovatelé:Známí cestovatelé“ byly Američané, kteří se za McCarthyho éry rozhodli sympatizovat s komunisty.

Mind´s Eye / Oko duše: Vysvětluje způsob jakým byla slepá Marty schopna vidět očima vraha, svého otce.

All Souls / Všechny duše: „Den všech svatých“ je svátek, jehož kořeny sahají až k oslavám pohanského „Svátku mrtvých“ (Halloween). V epizodě popsal Otec Gregory dobro jako prohrát prohraný boj o „všechny duše“.

The Pine Bluff Variant / Varianta Pine Bluff: Pine Bluff je město v Arkansasu. Varianta odkazuje na nemoc nebo virovou nákazu. (Například Ebola Reston – odkazuje na druh viru Ebola, který byl rozšířen v Restonu, ve Virginii.)

Folie à deux: Označení stavu, jedná se o „indukovanou poruchu s bludy“. Osoba, která je psychotická, navozuje stejný stav u osoby zdravé. Po rozdělení osob při léčbě pak představy u zdravé osoby mizí. V překladu z francouzštiny to znamená „šílenství má dva“.

The End / Konec: Symbolický konec jedné velké etapy Akt X. Název odkazuje na „konec“ natáčení Akt X ve Vancouveru (zde a zde), „konec“ starých Akt X, „konec“ spolupráce Muldera a Scullyové a „konec“ Akt X jako projektu FBI.Komentáře: 8

Následující články ►►