Kult X

JEDNOTLIVÉ SÉRIE SERIÁLU AKTA X
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.

Všechny zprávy z rubriky 'Mytologie'

Mytologie seriálu Akta X

Mytologie je základní příběhová kostra seriálu, která pojednává o spolupráci tajné organizace uvnitř americké vlády s mimozemskými bytostmi. Události, které zde sledujeme, mají kořeny v pradávné historii lidstva, jež se odehrávala před několika tisíci lety. Příběh ale pokračuje; jeho poslední kapitola se začala psát krátce po skončení druhé světové války, kdy při nehodě létajícího talíře padla lidstvu do rukou vyspělá mimozemská technologie. Mytologie Akt X vypráví o různorodých fenoménech jako jsou mimozemské rasy, únosy a implantáty, tajuplný Syndikát, vládní konspirace a projekt hybridizace, armádní experimenty, černý olej, původ lidstva a v neposlední řadě únos Mulderovy sestry Samanthy a agentky Scullyové. Další informace naleznete v profilech pětadvaceti vybraných mytologických postav, do nichž můžete vstoupit kliknutím na obrázkové náhledy níže.

kultx-profil-fox-mulder-small.jpg kultx-profil-dana-scullyova-small.jpg kultx-profil-muz-s-cigaretou-small.jpg

Syndikát, projekt hybridizace a spolupráce s mimozemšťany

Syndikát, tajná organizace několika mocných mužů, jejichž vliv sahá až na ta nejvyšší místa: americkou vládou počínaje a nejmocnějšími armádními složkami konče. Syndikát, do jehož řad patřili Muž s cigaretou, Muž z Pentagonu, Muž s pěstěnýma rukama a celá řada dalších bezejmenných postav, spolupracoval s mimozemšťany po celá desetiletí. Byla to právě spolupráce s mimozemskými kolonisty, kterou se agent Mulder snažil odhalit a předhodit americké veřejnosti. I když se mu to nikdy nepodařilo, světová veřejnost se tuto pravdu jednou dozví. Vše totiž úzce souvisí s otázkou, proč vlastně mimozemšťany nazýváme kolonisty. Jen členové Syndikátu a několik dalších vyvolených vědělo, že mimozemšťané na naší planetě sídlili již před miliony let a ve chvíli, kdy se rozhodli ke kolonizaci dalších planet, Zemi opustili. Právě proto se na naší planetě dodnes nachází černý olej a množství mimozemských artefaktů, pohřbených hluboko pod zemí. Mimozemšťané se v posledních desetiletích pečlivě připravují na svůj návrat a kooperace se Syndikátem jim to měla usnadnit. Oficiální spolupráce byla zahájena 13. října 1973, kdy si obě strany na tajné americké vojenské základně v Kalifornii vyměnily první informace. Základem dohody, kterou mezi sebou obě strany uzavřely, bylo, že Syndikát vytvoří rasu hybridů lidí a mimozemšťanů, kteří pomohou s hladkým průběhem kolonizace. Projekt hybridizace ovšem počítal s celou řadou dalších experimentů, prováděných na lidech, které Syndikát ve spolupráci s armádou unášel. Tyto incidenty probíhaly už od konce války, kdy se na projektu podíleli nejen američtí, ale rovněž němečtí a japonští vědci, kteří v období druhé světové války experimentovali na válečných zajatcích. Po válce pak byli v rámci projektu Paper Clip přesunuti do amerického programu na vývoj biologických zbraní, kde pokračovali v práci.

kultx-profil-alex-krycek-small.jpg kultx-profil-diana-fowleyova-small.jpg kultx-profil-walter-skinner-small.jpg

Původní dohoda mezi Syndikátem a mimozemšťany byla taková, že kolonisté dají lidem na zkoumání část mimozemských genů a Syndikát kolonistům poskytne některé členy svých rodin k testům. Právě takhle přišel Bill Mulder, též vlivný člen Syndikátu, o svou dceru Samanthu. Ve formě získané mimozemské DNA obdržel Syndikát mocnou zbraň, protože mohl začít pracovat na vakcíně proti černému oleji, hlavní mimozemské zbrani. Tato inteligentní mimozemská látka je vysoce nakažlivá a pro člověka mimořádně nebezpečná, protože dokáže nad lidským tělem převzít kontrolu. Proto jediná možnost, jak přežít kolonizaci a mimozemšťanům se postavit na odpor, je získání protilátky vůči této mimozemské entitě. Lidé ovšem zůstávají ve velké nevýhodě: jelikož mimozemšťané už jednou naši planetu obývali, nalézají se pod zemským povrchem a oceány obrovská ložiska černého oleje, který si na okolní podnebí již dokonale přivykl. Černý olej je obsažen v ropě, horninách či meteoritech, které dopadají na Zemi (jedním takovým byl slavný tunguzský meteorit, který zasáhl Sibiř na začátku dvacátého století). Jak Mulder se Scullyovou později zjistili, všichni lidé jsou vlastně potomky kolonistů, tedy původních obyvatel tohoto světa, a tak v sobě každý člověk má tento genetický odkaz. Lidé však schopnostmi mimozemšťanů neoplývají, protože tato zbytková DNA je neaktivní a známe ji pouze jako tzv. genetický odpad. V důsledku hybridizace se však podařilo některým lidem tuto DNA zaktivovat, čímž získali zajímavé, de facto mimozemské schopnosti (tou nejvýznamnější je bezesporu mimosmyslová komunikace s mimozemskými bytostmi, čímž subjekt automaticky získává schopnost číst myšlenky obyčejným lidem). V případech z Akt X se některé tyto fenomény objevily, ale Syndikát se je pochopitelně snažil udržet pod přísným utajením (příkladem jsou Cassandra Spenderová či Gibson Praise: ta první byla úspěšným produktem hybridizace, zatímco Praise zůstal záhadou, protože byl těmito schopnostmi obdařen přirozeně).

kultx-profil-muz-z-pentagonu-small.jpg kultx-profil-pan-x-small.jpg kultx-profil-marita-covarrubiasova-small.jpg

Mimozemských plánů a hrozeb z nich plynoucích si jsou vědomy politické reprezentace napříč celým světem. I na těchto úrovních samozřejmě probíhá rivalita, která byla v druhé polovině dvacátého století podtržena Studenou válkou. Svůj výzkum v oblasti mimozemského oleje tedy vede rovněž ruská strana, která na místě dopadu tunguzského meteoritu postavila gulag, jehož vězni jsou v nelidských podmínkách nuceni černý olej těžit. I ruští vědci se pokoušejí nalézt účinnou protilátku vůči černému oleji a v jednu chvíli byli dokonce o jeden krok před Syndikátem. Podařilo se jim vyvinout jantarovou vakcínu, která černý olej sice přímo nezlikviduje, ale oslabí jeho účinky natolik, že dotyčný člověk zůstane sám sebou. Jedním z mnoha testovaných subjektů se stal též Mulder, který byl na Sibiři krátce držen společně s Alexem Krycekem. Mulder byl nakažen mimozemským olejem, ale protože mu byla podána ruská vakcína, přežil. Černý olej sice v jeho organismu zůstal, ale pouze v neaktivní formě. To se změnilo ve chvíli, kdy po letech agent přišel do kontaktu s mimozemskými artefakty, které u něj vyvolaly nadměrnou mozkovou aktivitu. Tato reakce byla natolik silná, že začala Muldera zabíjet. Agent ji nedokázal ovládat, protože na rozdíl od Gibsona Praise ji neměl vrozenou. Vše museli vyřešit až kolonisté, kteří Muldera na začátku nového tisíciletí nakrátko unesli a provedli na něm řadu experimentů. Když byl následně navrácen, došlo s přispěním Scullyové k jeho vyléčení.

Projekt hybridizace, který trval dlouhá desetiletí, dosahoval obludných rozměrů. V jeho rámci probíhaly stovky dílčích experimentů a tisíce větších či menších únosů na území mnoha států. Syndikát dokonce vytvořil speciální zařízení, v nichž uchovával naklonované bytosti, které byly naprogramovány, aby vypomáhaly s dalším výzkumem v rámci hybridizace. Vzniklo též několik zvláštních domovů důchodců, z nichž vybraní jedinci byli infikováni černým olejem, aby lékaři mohli testovat vyvíjené protilátky. Pokusy neprobíhaly pouze v utajených zařízeních, ale též ve vlakových vagónech, které se pohybovaly po území celých Spojených států, aby tím byla znemožněna jejich lokalizace. Syndikát se též rozhodl pro katalogizaci obyvatelstva pomocí očkování proti neštovicím, což mělo do budoucna významně usnadnit další práce. Vědci též vyvinuli geneticky upravené včely, které měly být schopny nakazit lidi černým olejem, případně jim aplikovat protilátku.

kultx-profil-bill-mulder-small.jpg kultx-profil-cassandra-spenderova-small.jpg kultx-profil-teena-mulderova-small.jpg

Mimozemské únosy, experimenty a implantáty

Mimozemšťané unesli mnoho lidí, děti i dospělé, řadu z nich ve spolupráci se Syndikátem, resp. americkou armádou. To pochopitelně odkazuje na již zmiňovanou podmínku v dohodě, v níž se Syndikát zavazoval k úzké spolupráci, mimo jiné k vydání některých členů svých rodin. Samotné experimenty byly mnohdy velmi drastické: lidem bylo zaživa vrtáno do různých částí těl, např. do hrudních košů, zubů a kostí. V krajních případech byly obětem odstraňovány orgány, které mimozemšťané využili k dalšímu výzkumu. Existuje několik typů únosů, ale ve všech případech oběti popisují neschopnost hýbat se, stav beztíže a jasné světlo v okolí. Technologii, která dokáže tento stav navodit, získal Syndikát, když v červenci 1947 havarovalo mimozemské plavidlo u amerického Roswellu. V okamžiku, kdy mimozemšťané ukončili své experimenty, byly oběti zpravidla předány do rukou Syndikátu, jehož vědci pokračovali v testování za účelem úspěšné hybridizace (podobně byla vrácena i Mulderova sestra Samantha). Uneseným lidem zůstávala z experimentů památka ve formě mimozemských implantátů vpravených do těla, zpravidla do šíje či nosu. Tato supermoderní miniaturní zařízení měla unesené po jejich návratu na Zemi monitorovat, aby mohli být v případě potřeby uneseni znovu. Něco podobného potkalo i agentku Scullyovou. Ta byla unesena v polovině devadesátých let a do šíje jí byl implantován miniaturní čip. Později sama na svém těle pocítila nevysvětlitelnou potřebu vydat se na místa, odkud byly unášeny celé skupiny lidí. Když se Scullyová rozhodla pro odstranění implantátu, vyskytla se u ní smrtelná forma rakoviny. Tímto způsobem se mimozemšťané pojistili, aby neztratili kontrolu nad žádnou z obětí. Jediným způsobem, jak se choroby zbavit, bylo navrácení čipu do těla.

Lidé, kteří byli po svém únosu navráceni, zůstali obvykle hendikepováni mnohými zdravotními obtížemi. Některým ženám, mezi nimi i Scullyové, byla odebrána vajíčka, což vedlo k jejich neplodnosti. V rámci výzkumu ovšem Syndikát nechal některá vajíčka uměle oplodnit, což v případě Scullyové vedlo ke stvoření Emily. Dítě však bylo pouze vedlejším produktem mnohem rozsáhlejšího experimentu, a tak mu nebylo souzeno přežít.

Experimenty, spojené s mimozemským životem, probíhaly už od konce druhé světové války. Ucelenější a systematičtější podobu získaly až po roswellském incidentu, během něhož americká strana získala mimozemskou technologii (to vše se stalo dlouhých pětadvacet let před tím, než Syndikát roku 1973 zahájil s kolonisty oficiální spolupráci). Tyto prvotní výzkumy byly neúspěšné a všechny testované subjekty byly bez milosti likvidovány a nakonec úspěšně vyhlazeny, aniž by se o tom dozvěděla veřejnost. Agentu Mulderovi se později podařilo nalézt jeden z vagónů, důkladně pohřbený v poušti Nového Mexika. Uvnitř se nacházela zohyzděná, mimozemsky vypadající těla, která patřila válečným zajatcům a dětem, nepodařeným produktům rané hybridizace.

kultx-profil-jeffrey-spender-small.jpg kultx-profil-samantha-mulderova-small.jpg kultx-profil-gibson-praise-small.jpg

Mimozemští kolonisté, rebelové a replikanti

O vzniku a vývoji mimozemských bytostí toho zainteresované skupiny mnoho nevědí. Významnou roli při zrození mimozemského života pochopitelně hraje černý olej, základní mimozemská látka. Syndikát na konci devadesátých let zjistil, že, pakliže existují ideální podmínky, může mimozemský život vzniknout přímo v lidském hostiteli. Tento parazit se živí tkáněmi hostitele, tedy člověka, kterého postupně zabijí. Když zčásti ukončí svůj vývoj, dostává se mimo tělo roztržením hostitelovy hrudi. Tímto krokem se ovšem nestává dokonalým mimozemšťanem, protože definitivně dokáže svůj vývoj ukončit až ve značně teplém prostředí (teoreticky by mu k tomu stačilo lidské tělo, ale v jisté fázi vývoje už parazitovi nedostačuje vzhledem k velikosti tělní dutiny). To, že mimozemský virus tímto způsobem zmutoval a je tedy schopen vytvořit novou bytost přímo v lidském těle, je pro Syndikát, resp. lidstvo další ze špatných zpráv. Proto Syndikát jednal radikálně, když se jedno z ložisek černého oleje objevilo v rozpálené texaské poušti. Takové místo by vzhledem ke svému extrémně horkému podnebí bylo pro mimozemský virus učiněným rájem.

V hlubinách vesmíru existuje více mimozemských ras a národů, které mezi sebou, podobně jako ty lidské, soupeří a válčí. Pro pozorovatele z povrchu zemského je ovšem tato problematika v podstatě neviditelná. Sám Syndikát teprve nedávno zjistil, že rasa tzv. mimozemských rebelů se pokouší narušit jeho spolupráci s kolonisty. Tito rebelové, jejichž bližší pohnutky jsou neznámé, systematicky sabotují vojenská a výzkumná zařízení Syndikátu a hromadným upalováním likvidují unesené. Mimozemští rebelové jsou postavy „bez tváří“, protože si záměrně maskují oči, uši, ústa a další otvory na těle, aby nemohli být infikováni černým olejem či jinak ovládnuti. Rebelům se nakonec podařilo dosáhnout jejich hlavního cíle, když na konci devadesátých let přepadli jedno z utajených setkání Syndikátu a upálili téměř všechny hlavní představitele této organizace. Přežil jen Muž s cigaretou, který se poté několikrát pokoušel obnovit Syndikát, resp. svoji moc, ale nikdy se mu to už nepodařilo. Se zánikem Syndikátu logicky skončila nejen veškerá spolupráce lidí s mimozemšťany, ale také projekt hybridizace.

Obě rasy mimozemšťanů zůstaly znepřátelenými stranami a jejich vzájemný boj nadále trvá. Kolonisté proti rebelům nasadili velmi účinnou zbraň: mimozemské replikanty. Tyto bytosti, vytvořené pomoci špičkové technologie, jsou de facto úspěšnými hybridy lidí a mimozemšťanů, na jejichž vzniku sehrál významnou roli právě Syndikát. Replikanti vypadají jako lidé, mají nesmírnou sílu a vytrvalost a jejich těly proudí červená krev (to je odlišuje od kolonisty původně využívaných mimozemských lovců, jejichž těla obsahují zelenou a pro člověka toxickou krev). Mimozemští replikanti tedy mohou velmi jednoduše proniknout na důležité pozice v americké administrativě, armádě a na další oficiální místa. Lze zároveň říct, že Syndikát post mortem splnil své závazky vůči kolonistům, byť dozajista předpokládal, že přípravy na kolonizaci se lidstvu nakonec podaří zvrátit. Protilátku vůči černému oleji však Syndikát vyrobit nestihl. Hladkému průběhu kolonizace a tedy i zotročení lidské rasy, zdá se, už nic nebrání.

kultx-profil-muz-s-pestenyma-rukama-small.jpg kultx-profil-albert-hosteen-small.jpg kultx-profil-jeremiah-smith-small.jpg

Původ lidstva a konečná pravda

Krátce před příchodem nového tisíciletí zaznamenali Mulder a Scullyová možná nejzásadnější objev své kariéry. Když se na americké půdě objevily tajuplné artefakty, zjistila Scullyová, že se na jejich povrchu nacházejí základní informace z oblasti matematiky, fyziky či filosofie lidstva, např. pasáže z Bible, Koránu a jiných svatých knih. Při dalším výzkumu zjistila, že artefakty jsou vlastně částmi zříceného mimozemského plavidla, což agentku dovedlo ke spekulaci, že právě mimozemšťané mohou být autory těchto textů. To jen potvrdilo, co si Mulder už dlouho myslel a co Syndikát po celá desetiletí věděl: „mimozemšťané“ planetu obývali už před miliony let, tehdy vymysleli nejstarší světová náboženství, která měla lidstvo připravit na příchod Boha, jímž mají být právě kolonisté. To ostatně ve svých proroctvích předpověděli příslušníci prastarého amerického kmene Anasazi, kteří před stovkami let s kolonisty pravděpodobně navázali přímý kontakt.

Syndikát své kroky před veřejností tajil, mnohdy brutálními metodami a nevybíravými postupy, v každém případě mu ale šlo o to, aby lidé byli na případnou mimozemskou kolonizaci připraveni co možná nejlépe. Jelikož jsou všichni jeho členové po smrti a tato organizace tedy zanikla, nemá lidstvo právě nejlepší vyhlídky. Ona závěrečná pravda, kterou se na konci společného vyšetřování Mulder se Scullyovou dozvěděli, je tedy možná až příliš stručná: je jí datum 22. prosince 2012, kdy má mimozemská kolonizace naší planety začít.Komentáře: 18

Alex Krycek se představuje

Zrod postavy Alexe Kryceka, který se stal jedním z nejvýznamnějších mytologických hráčů, provázely zajímavé okolnosti. Tato komplikovaná role byla napsána pro kanadského herce jménem Callum Keith Rennie (zahlédnout jste ho mohli v druhém filmu), nakonec byl do role obsazen jiný kanadský herec, Nicholas Lea. Málokdo dnes ví, že scénárista Howard Gordon, který tuto postavu stvořil, původně zamýšlel Kryceka pouze jako dočasnou náhradu Scullyové po boku Muldera. Krycek měl vystoupit jen v epizodách Sleepless, Duane Barry a Ascension, kde Scullyová byla od Muldera odloučena a později unesena. Po jejím návratu měl Krycek natrvalo zmizet. Naštěstí se tak nestalo, a tak hned v závěru druhé sezóny byl ratboy, jak ho s láskou i nenávistí přezdívali fanoušci seriálu, opět na scéně. A kdo viděl Anasazi, poslední epizodu druhé série, dobře ví, že Krycekovy činy se na dalším směřování mytologie významně podepsaly. Další obrázky této postavy naleznete zde a zde.

xfiles-sleepless-alex-krycek-nicholas-lea-small.jpgKomentáře: 3

Kouření způsobuje skvělou mytologii

Co by to bylo za mytologický speciál, kdyby v něm chyběl Muž s cigaretou? Tato postava, fantasticky ztvárněná pravděpodobně nesmrtelným Williamem B. Davisem, s námi prožila všech devět sérií seriálu. Níže si můžete prohlédnout obrázky z dvou vynikajících mytologických epizod třetí série. První z nich, Nisei, tvoří dvojdíl s epizodou 731, a druhá, Apocrypha, je zase druhou částí epizody Piper Maru. Jedná se o základní části mytologie, které nám blíže představily černý olej i japonské zapojení do projektu hybridizace.

xfiles-cigarette-smoking-nisei-small.jpg xfiles-cigarette-smoking-apocrypha-small.jpgKomentáře: 2

Erlenmeyerova baňka s mimozemským obsahem

Spolupráce s mimozemšťany, která započala položením americké vlajky před velvyslance mimozemských kolonistů v říjnu 1973, měla pro lidstvo relativně výhodné podmínky. Syndikát totiž získal původní mimozemskou tkáň, díky níž mohl zahájit domluvený výzkum lidsko-mimozemských hybridů, a zároveň se lidstvu dostala do ruky jediná šance, jak spasit sebe samo. Celý příběh si můžete přečíst v mytologickém shrnutí. Níže naleznete čtveřici fotografií z natáčení The Erlenmeyer Flask, poslední epizody první série. V ní se s projektem hybridizace poprvé setkal nejen Mulder (první dva obrázky), ale i Scullyová (poslední dva).

xfiles-the-erlenmeyer-flask-set-002-small.jpg xfiles-the-erlenmeyer-flask-set-001-small.jpg xfiles-the-erlenmeyer-flask-set-004-small.jpg xfiles-the-erlenmeyer-flask-set-003-small.jpgKomentáře: 2

Chris Carter a Rob Bowman se zpovídají Syndikátu

Kult X vám přináší nezpochybnitelné důkazy propojení Chrise Carter a Syndikátu. Tedy, ne že by někdy někdo toto spojení zpochybňoval… V každém případě se níže můžete pokochat unikátními fotografiemi z natáčení jedné z nejpamátnějších a nejzlomovějších scén prvního celovečerního filmu. Scéna zachycuje výjimečné londýnské setkání Syndikátu, na kterém nechyběli jeho nejvýznamnější představitelé jako Muž s pěstěnýma rukama, Muž s cigaretou, První Starší a údajný vůdce skupiny Conrad Strughold. Vedle scénáristy Cartera pak na obrázcích můžete vidět režiséra filmu Roba Bowmana, který dokonce dostal jedinečnou příležitost se s novodobými vládci světa vyfotit.

xfiles-syndicate-rob-bowman-small.jpg

xfiles-syndicate-rob-bowman-chris-carter-small.jpgKomentáře: 1

Mulder a Scullyová na scéně letecké havárie s mimozemským pozadím

Mytologické epizody Tempus Fugit a Max z poloviny čtvrté série se ve svých příbězích vrátily ke starým dobrým mimozemským únosům. Agenti Mulder a Scullyová se tentokrát přidali k vyšetřování havárie velkého dopravního letounu, kterou mělo způsobit UFO. Tvůrce seriálu a scénárista obou epizod Chris Carter plánoval zápletku už od třetí sezóny seriálu, původní název první epizody zněl Flight 549, posléze Tempest Fugit. Nakonec bylo stanoveno Tempus Fugit (v překladu do češtiny Čas letí), čímž tvůrci odkazovali na fenomén ztraceného času, o kterém Mulder hovořil už v pilotní epizodě. Obě epizody, z nichž první režíroval Rob Bowman a druhou Kim Manners, obsahují řadu akčních scén a působivých sekvencí (vzpomínky na mimozemský únos, který proběhl za letu dopravního letadla, mě budily ze spaní ještě dlouhá léta poté, co jsem jej viděl poprvé).

xfiles-tempus-fugit-set-001-small.jpg xfiles-tempus-fugit-set-002-small.jpg

Obě epizody jsou bezesporu zajímavé, pokud jde o jejich příběhovou stránku a některé zvraty (agent Pendrell, jehož křestní jméno jsme se nikdy nedozvěděli, nechť odpočívá v pokoji), technické hledisko přesto převažuje. Z hlediska výpravnosti a technické náročnosti to byly dosud největší epizody seriálu a nelichotivé první místo v žebříčku nejdražších epizod prvních čtyř sérií jim už nikdo nevezme. Zároveň se však jedná o jedny z divácky nejúspěšnějších epizod, každou sledovalo v televizi téměř devatenáct milionů amerických domácností. Tempus Fugit měla premiéru 16. března 1997, Max o sedm dní později.Komentáře: 2

Mimozemská kolonizace naší planety je za dveřmi

Mimozemská kolonizace naší planety, která je ústředním mytologickým tématem seriálu Akta X, vypukne už za dva roky. Právě v sobotu 22. prosince 2012 totiž po několika tisíci letech skončí mayský kalendář, který na den zimního slunovratu tohoto roku předpovídá zásadní změny celého našeho světa. Historici se ovšem rozcházejí v názoru na to, jak rozsáhlé tyto změny mají být. Především pak zcela chybí jakékoliv vědecké podklady pro předvídané události. Někteří lidé tvrdí, že okolo tohoto data nastane celosvětová apokalypsa, jiní očekávají duchovní obrodu lidstva a autoři Akt X nám naordinovali mimozemskou kolonizaci, která de facto povede ke genocidě celého lidstva. Člověk si prostě nevybere.

2012-amor-fati-small.jpg

O řádek výše si můžete připomenout, jak si v epizodě The Sixth Extinction II: Amor Fati scénáristé David Duchovny a Chris Carter celou kolonizaci představovali. Jedná se o Mulderovy slavné vize a halucinace, díky nimž se na začátku sedmé série stal svědkem několika znepokojivých událostí. Pro fanoušky Akt X může být zajímavá ještě informace, že duchovní otec seriálu Carter pravděpodobně už v období druhé série počítal s tím, že v příběhu Akt X proběhne mimozemské kolonizace a stane se tak nejspíš v roce 2012. „Druhý muž Akt X“, pozdější spoluautor mytologie Frank Spotnitz, to řekl na svém blogu.Komentáře: 14

Mytologie (staré shrnutí)

Na tomto místě se v letech 2008 až 2010 nacházelo shrnutí mytologie seriálu Akta X. V rámci narozeninového speciálu, kterým jsme v roce 2011 oslavili sedmé narozeniny našeho webu, bylo doplněno zbrusu nové, několikanásobně větší mytologické shrnutí. Ostatně, je nejvyšší čas, protože třetí celovečerní Akta X, kterých se dočkáme snad do konce roku 2012, mají být výhradně mytologická.

kultx-profil-fox-mulder-small.jpg kultx-profil-dana-scullyova-small.jpg kultx-profil-muz-s-cigaretou-small.jpg kultx-profil-alex-krycek-small.jpg kultx-profil-albert-hosteen-small.jpg kultx-profil-walter-skinner-small.jpg kultx-profil-muz-z-pentagonu-small.jpg kultx-profil-pan-x-small.jpg kultx-profil-marita-covarrubiasova-small.jpg

 Komentáře: 6

Špičkové shrnutí příběhu Akt X včetně mytologie

Webové stránky na adrese themareks.com/xf byste si určitě neměli nechat ujít, obsahují totiž možná to nejdetailnější shrnutí příběhu Akt X, které na internetu najdete. Web navíc neobsahuje jen události, které jsme v Aktech X viděli na vlastní oči, ale také informace, o kterých v seriálu padla byť jen zmínka. The X-Files Timeline je postavena jako velmi obsáhlý časový přehled – vedle seriálové mytologie shrnuje ve formě kratičkých obsahů i všechny samostatně stojící epizody. To všechno je navíc podpořeno různými odkazy, které mnohdy vedou až do pravěku. Celý projekt slouží více jak 10 let nejen x-philes, ale také příznivcům Osamělých střelců, jejichž historii taktéž shrnuje.Komentáře: 2

Mytologie (odkazy)

Mytologie seriálu Akta X, tj. černý olej, mimozemské únosy, Syndikát, mimozemští rebelové, Mulderova sestra Samantha, Duane Barry apod. Na našem webu si můžete přečíst profily více jak 50 postav, které tvoří hlavní kostru seriálové mytologie (Fox Mulder, Dana Scullyová, Walter Skinner, Kouřící muž, Alex Krycek, Bill Mulder, Samantha Mulderová, Muž s pěstěnýma rukama, Muž z Pentagonu, Osamělí střelci, Pan X, Cassandra Spenderová či Jeffrey Spender). Doporučuji prohlédnout všechny profily, protože nově byly upraveny a pomocí odkazů propojeny s profily ostatními.

mytologie_odkazy_a.jpg mytologie_odkazy_b.jpg mytologie_odkazy_c.jpg

Doslova brilantně je mytologie seriálu Akta X (a také seriálu The Lone Gunmen) zpracována na amerických stránkách themareks.com/xf, kde najdete přehledně a chronologicky seřazeny všechny významné události, které se nejen v seriálové mytologii odehrály. Pokud vládnete dobrou němčinou, určitě se podívejte i na adrese txf.net. Vše podstatné je přehledně shrnuto i na slovenském webu Sprievodca po svete The X-Files. Autorem je X_Follower, který svůj článek rozdělil do několika rozsáhlých kapitol – černý olej a pojem kolonizace, Syndikát a projekt hybridizace, mimozemské únosy, testy a implantáty, původ lidstva a mimozemská DNA, mimozemští rebelové, replikanti a Mulderův únos, pokusy o obnovení „projektu“, Scullyové těhotenství a William a objasnění Scullyové těhotenství. Nás, české a slovenské fanoušky, může těšit, že toto X_Followerovo shrnutí mytologie Akt X je pravděpodobně tím nejlepším, co na celém internetu najdete.

mytologie_odkazy_d.jpg mytologie_odkazy_e.jpg mytologie_odkazy_f.jpg mytologie_odkazy_g.jpg mytologie_odkazy_h.jpg mytologie_odkazy_i.jpg

Mytologické epizody:

  • série 1: Pilot, Deep Throat, Fallen Angel, E.B.E., The Erlenmeyer Flask; série 2: Little Green Men, Duane Barry, Ascension, One Breath, Red Museum, Colony, End Game, Anasazi; série 3: The Blessing Way, Paper Clip, Nisei, 731, Piper Maru, Apocrypha, Talitha Cumi; série 4: Herrenvolk, Tunguska, Terma, Memento Mori, Tempus Fugit, Max, Zero Sum, Gethsemane; série 5: Redux, Redux II, Patient X, The Red and the Black, The End; série 6: The Beginning, S.R. 819, Two Fathers, One Son, Biogenesis; série 7: The Sixth Extinction, The Sixth Extinction II: Amor Fati, Sein und Zeit, Closure, En Ami, Requiem; série 8: Within, Without, Per Manum, This is Not Happening, Deadalive, Three Words, Vienen, Essence, Existence; série 9: Nothing Important Happened Today, Nothing Important Happened Today II, Trust No 1, Provenance, Providence, William, The Truth; nepřímé mytologické epizody: Conduit, Fallen Angel (série 1), Red Museum (série 2), Avatar (série 3) a Musings of a Cigarette Smoking Man (série 4)Komentáře: 3

Následující články ►►