Kult X

JEDNOTLIVÉ SÉRIE AKT X
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.

Všechny zprávy z rubriky 'Shrnující články'

Komplexní shrnutí nejdůležitějších postav seriálu Akta X

Kult X pro vás shrnuje čtyřiadvacítku nejdůležitějších postav seriálu Akta X. Jednotlivé profily se vám otevřou po kliknutí na náhled té postavy, o jejíž biografii máte zájem. V této souvislosti si rovněž nenechte ujít zaktualizované shrnutí seriálové mytologie.

kultx-profil-fox-mulder-small.jpg kultx-profil-dana-scullyova-small.jpg kultx-profil-muz-s-cigaretou-small.jpg kultx-profil-walter-skinner-small.jpg kultx-profil-alex-krycek-small.jpg kultx-profil-diana-fowleyova-small.jpg kultx-profil-john-doggett-small.jpg kultx-profil-monica-reyesova-small.jpg kultx-profil-alvin-kersh-small.jpg kultx-profil-knowle-rohrer-small.jpg

Fox Mulder | Dana Scullyová | Kouřící muž | Walter Skinner | Alex Krycek | John Doggett | Monica Reyesová | Alvin Kersh | Diana Fowleyová | Osamělí střelci | Muž z Pentagonu | Pan X | Marita Covarrubiasová | Bill Mulder | Teena Mulderová | Samantha Mulderová | Jeffrey Spender | Cassandra Spenderová | Gibson Praise | Muž s pěstěnýma rukama | První Starší | Conrad Strughold | Knowle Rohrer | Jeremiah Smith | Albert Hosteen

kultx-profil-muz-z-pentagonu-small.jpg kultx-profil-osameli-strelci-small.jpg kultx-profil-pan-x-small.jpg kultx-profil-marita-covarrubiasova-small.jpg kultx-profil-bill-mulder-small.jpg kultx-profil-teena-mulderova-small.jpg kultx-profil-samantha-mulderova-small.jpg kultx-profil-gibson-praise-small.jpg kultx-profil-cassandra-spenderova-small.jpg kultx-profil-jeffrey-spender-small.jpg kultx-profil-muz-s-pestenyma-rukama-small.jpg kultx-profil-prvni-starsi-small.jpg kultx-profil-albert-hosteen-small.jpg kultx-profil-jeremiah-smith-small.jpgKomentáře: 1

Akta X ve slovech

Desáté narozeniny našeho webu vyžadují něco slavnostního. A i když shrnující články jsou věc poměrně pěkná, nic se nevyrovná autenticitě slov, která jsme v seriálu slyšeli z úst našich hrdinů. Na následujících řádcích si můžete připomenout nejslavnější proslovy, které zazněly „pod obrazem“ při některých z nejpůsobivějších scén ze seriálu Akta X. Památné citáty agenta Muldera z epizod Irresistible, Grotesque či The Field Where I Died, případně shippersky motivované projevy agentky Scullyové v dílech Memento Mori, all things či Trust No 1 dnes známe už nazpaměť. Minimálně stejně podmanivá slova však zazněla v dílech Patient X či Redrum, stejně jako v řadě epizod ze seriálu Millennium. Přesvědčte se sami! A pokud vám ve výčtu nějaká klasika chybí, nebo se chcete podělit o váš oblíbený kousek, budeme rádi, když tak učiníte v komentářích pod článkem.

aktax-slova-001-smaller.png aktax-slova-002-small.png

Říká se, že strach z neznámého je iracionální reakcí na přemíru fantazie, ale náš strach z každodennosti, z plíživého cizince a ze zvuků kroků na schodech, strach z násilné smrti a prvotní touha po přežití jsou děsivé jako kterákoliv Akta X a stejně skutečné jako fakt, že se to může stát i vám.

- Fox Mulder, 2×13 Irresistible

Žil jsem s vírou založenou na nehmotném světě mlhavých vzpomínek na zážitek, který jsem nemohl dokázat ani vysvětlit. Když mi bylo dvanáct, vzali mi sestru. Odnesla ji síla, která byla, jak jsem postupně uvěřil, mimozemská. Právě tato víra mi dodala jistou vzpruhu a podnítila ve mně hledání pravd, které byly zrovna tak těžko pochopitelné, jako vzpomínka na tuto událost. Má víra byla tak vášnivá, že se neobešla bez obětí. To, co se mi stalo tam venku, potvrdilo mou víru. Kdybych měl teď zemřít, bude to v jistotě, že má víra byla na místě. Jestli se mi díky smrti odhalí větší záhady, budu znát odpověď na otázku, která mě sem dovedla – že ve vesmíru existuje ještě jiný život, než je ten náš, že jsou tu mezi námi, a že začali kolonizovat.

- Fox Mulder, 2×16 Colony

Chtěli jsme věřit. Chtěli jsme vyslat poselství. Dvacátého srpna a pátého září roku 1977 byl z Kennedyho střediska kosmických letů na Floridě vypuštěny dvě kosmické lodě. Říkali jsme jim Voyager. Každá z nich nesla poselství. Tímto poselstvím byla pozlacená deska se záznamem obrazů, hudby a zvuků naší planety, upravených tak, aby byly pochopitelné pro případ, že je někdy zachytí technologicky pokročilá mimozemská civilizace. Čtrnáct let po svém startu překročil Voyager 1 orbitální dráhu Neptunu a tím v podstatě opustil naši sluneční soustavu. Od té doby nebyla vyslána žádná další poselství a ani do budoucna se s jejich vysláním nepočítá. Chtěli jsme naslouchat. Dvanáctého října 1992 zahájila NASA výzkumný projekt jemného rozlišení v oblasti mikrovln. Celé desetiletí se prováděly testy prostřednictvím radioteleskopu. Ten pátral po všech frekvenčních pásmech po jakémkoliv signálu vyslaném mimozemskou civilizací. O necelý rok nato pak nově zvolený nevadský senátor Richard Brian úspěšně prosadil pozměňovací návrh, který tento projekt zastavil. Chtěl jsem věřit, ale vzali mi prostředky. Projekt Akta X byl zrušen. Zavřeli nám oči, umlčeli náš hlas. Náš sluch teď nedokáže naslouchat říši extrémních možností.

- Fox Mulder, 2×01 Little Green Men

aktax-slova-003-small.png aktax-slova-004-small.png

Zmítáme se v temnotě, děláme všechno, co je v našich silách, abychom zvítězili nad zlem, které by jinak zničilo nás. Ale když se povaha člověka stane jeho osudem, není tento zápas jeho volbou, ale posláním. Přesto nás někdy tíha tohoto břemene nechá klopýtnout a prolomí křehkou pevnost našeho vědomí. Zrůdy pak vstoupí dovnitř a my se osamělí díváme do bezedné propasti, do té rozesmáté tváře šílenství.

- Fox Mulder, 3×14 Grotesque

Jsou chvíle, kdy se mi zdá, že i já jsem kdysi prožil život moudrých a šlapal po cestách známějších. Snad zemřel jsem v arogantní důvěře v sebe sama již před věky. V té chvíli se nahoru k nebi vznesla prosba o jedinou další šanci. Byla tak upřímná. A s jasnějším světlem, které sem vnesla smrt, přichází tušení, že život se nevymazal beze zbytku. Zbyly rozházené střípky, mlhavé vzpomínky, jako nyní, kdy mám silný pocit, že jsem znovu spatřil svůj cíl.

- Fox Mulder, 4×05 The Field Where I Died

Všechno začíná a končí tamtéž – v nicotě. Přepadá mě hrůza zrozená z dlouho tajeného strachu. Přináší pocity, které byly dlouho ukryté v temnotě. nespoutaná duše, která zná něžnost doteku, ne však pevnost objetí, putuje po cestě naznačené neviditelnou rukou. Cesta vpřed je však jen odleskem mé minulosti. Co mě čeká na jejím konci? Pravda, jíž nelze uniknout. Zůstávám osamocena, jako vždy.

- Dana Scullyová, 5×07 Emily

Mám jeden dar, dar vidění. Vidím temnotu, dívám se do tmy v lidském srdci a mysli. Vím, co to je zlo. Viděl jsem ho. Cítil. A chutnal. Nasával jsem dech démona a jeho pradávnou sílu. Stejnou sílu, kterou ohlašovali v proroctvích a která teď postupuje. Kdo to však vidí? Přestali jsme naslouchat proroctvím, médiím, vizionářům. Nepochopil jsem svůj dar správně. Vidím-li temnotu, tak jen proto, že je tu světlo. A to světlo mě teď vede. Světlo, které neuhasne a provede nás temnou nocí.

- Frank Black, 3×19 Seven and One

aktax-slova-005-small.png aktax-slova-006-small.png

Poprvé v životě vnímám čas jako tlukot svého srdce. Cítím, že přichází čas zúčtování. Nadpřirozené záhady, které se kdysi zdály být tak vzdálené, dnes nehrozí jen svou hrůzností, ale především svou skutečností. V této chvíli mám uklidňující pocit. Jako by ze mě tato slova snímala veškerou tíhu. Vím totiž, že je budeš číst a sdílet mé břímě, a to je teď pro mě útěchou, protože ty jsi jediný, komu věřím. Možná poznáš mé srdce, nahlédneš do něj a najdeš tam vzpomínky a zážitky, které patří tobě, jen tobě. Mé síly pomalu slábnou a zároveň tmavnou vyhlídky na další pokračování v naší pouti, která nezačala zase tak dávno, ale začala s vírou otřesenou a zároveň posílenou tvým přesvědčením. Nebýt toho, určitě bych teď nedokázala být tak silná. Když se postavím před tebe a dívám se ti do očí, doufám, že mi odpustíš, že po zbytek téhle cesty nemohu kráčet s tebou.

- Dana Scullyová, 4×14 Memento Mori

Zemřít musí každý, ať přirozenou nebo nepřirozenou cestou. Když tělo přestane fungovat, lze příčinu tohoto stavu jasně rekonstruovat. Každé tělo odhalí, co se stalo. Pokud byla oběť uškrcena, ukáže to vyšetření jejích očních žilek. Jestliže byla zastřelená, lze pomocí vstupních výstřelů a reziduí střelného prachu odhadnout události, jež vedly k smrti, což může pomoci určit motiv vraždy. Vlasy a vlákna, drobné střepy skla, třísky a dokonce i uchycený hmyz mohou pomocí vraždu rekonstruovat. Je to ironie, kterou chápe málokdo, ale smrt, stejně jako život, je drama s vlastním začátkem, prostředkem a koncem.

- Dana Scullyová, 2×13 Irresistible

Ve tmě lží jsem nalezl světélko, které mě mělo dovést k neodhaleným poznatkům. Můj zprvu nejasný pocit přerostl ve víru, že na konci mé cesty nečeká pouze pochopení, ale odhalení pravdy, že najdu vysvětlení toho, co se stalo před lety, kdy zmizela moje sestra, a že při pátrání týkající se existence mimozemského života bych se s ní mohl znovu setkat. Věděl jsem, že má víra je planá, přesto jsem odmítal připustit opak. Je to bláznovství, které vysvětluje mou aroganci a sebeklam. Kéž by se tato tragédie týkala jen mě samotného. Bylo by jednodušší tuto cestu dnes v noci ukončit.

- Fox Mulder, 5×01 Redux

kultx-xfiles-ninth-scully-020-small.jpg kultx-bizarni-the-gift-006-small.jpg

Přišla jsem sem hledat něco, o čem jsem nevěřila, že existuje. Zůstávám tu i nadále navzdory sama sobě, navzdory všemu, co jsem kdy považovala za pravdu. Budu pokračovat, dokud to půjde a dokud tě bude trápit ta zákeřná choroba, která sžírá tvou čistou duši. Co je to za objev, který jsem učinila? Jak se mám smířit s tím, co vidím a s tím, co vím? Cítím, že ten objev nepříslušel mně, ale tobě. To ty jsi měl odhalit souvislosti, které nelze ignorovat. Souvislosti, které podle mě popírají veškerou logiku a rozum. Co je to za zdroj moci, který držím v ruce, tenhle otisk, úplně obyčejný otisk, získaný z povrchu korábu? Pozorovala jsem, jak tě ten otisk celého pohltil a jak podléháš jeho spirálovému efektu. Teď musím to, co kvůli té chorobě nemůžeš odhalit sám. V příčině každé choroby spočívá i její lék. 

- Dana Scullyová, 7×03 The Sixth Extinction

Každý den a každou minutu rozhodujeme o tom, kdo jsme, komu odpustíme, koho ochráníme. Můžeme si vybrat, na čí stranu se dát, čí hru hrát, zda překročíme plot mezi tím, co je a co by mělo být. A tuto cestu jsem zvolil já. Snažil jsem se najít křehkou rovnováhu mezi neexistujícími zájmy, chtěl jsem se vyhnout volbě, uniknout rozhodnutí. Ale smrt vybrala za mě.

- Walter Skinner, 6×09 S.R. 819

Žijeme v temnotě našeho vlastního bytí a ke zbytku ostatního světa zůstáváme slepí. nevidíme bytosti, které cestují prostorem a časem a které si představujeme jen prostřednictvím naší fantazie. Co je to za bytosti, které si představujeme, ale strachujeme se je přijmout? Jaké temné věci se odehrávají uvnitř jejich neskutečných lodí, maskovaných před námi neviditelnou silou? Pokud oni znají naše tajemství, proč nemůžeme znát ta jejich?

- Dana Scullyová, 8×02 Without

Než lidé začali zkoumat vesmír, Měsíc a další planety, považovali nebesa za domov mocných bohů, kteří ovládali nejen nekonečné nebe, ale i osudy samotných lidí. Věřili, že stav lidstva, jeho minulost i budoucnost záleží na panteonu mocných soupeřivých božstev, a proto jim svou úctu projevovali stavěním velkých památníků. Časem lidé nahradili staré bohy novými a vymysleli nová náboženství, která však nenabízela o nic jistější a jasnější odpovědi, než ta, jež uctívali naši řečtí, římští či egyptští předci. Ale i když jsme si vytvořili naše benevolentní bohy a jistotu jsme našli ve vědě, přesto všichni tajně čekáme na znamení. Naše zraky se upírají k nebi a plni očekávání jsme ochotni uvěřit neuvěřitelnému. Věříme, že náš osud je zapsán ve hvězdách, ale jaká je ta správná cesta – ta nová, nebo ta stará?

- Fox Mulder, 5×13 Patient X

kultx-xfiles-ninth-scully-017-small.jpg kultx-bizarni-the-gift-002-small.jpg

Před 440 miliony lety velký hromadný zánik vyhubil téměř všechny druhy na planetě a zanechal rozlehlé oceány zničené a prázdné. Pomalu se začaly vyvíjet rostliny. Potom hmyz – jen aby byl vyhlazen druhým velkým hromadným zánikem na Zemi. Tento koloběh se opakoval znovu a znovu. Objevili se plazi nezávislí na moři, aby i ti vyhynuli. Poté dinosauři bojovali o život společně s prvními ptáky, rybami a kvetoucími rostlinami. Jejich vyhynutí způsobil čtvrtý a pátý velký zánik na Zemi. Před pouhými 100 tisíci lety se objevuje homo sapiens – člověk. Od jeskynních maleb přes Bibli až ke Kolumbovi a Apollu 11 jsme byli neúnavnou silou na Zemi i mimo ni. Mapovali jsme přírodní svět tak, jak se nám rozkrýval. Dosáhli jsme světové populace sedmi miliard lidí, vzešlých z té první buňky, té první jiskry života. Ale přese všechno naše poznání nedokáže nikdo s určitostí říci, co nebo kdo vykřesal onu původní jiskru. Je nějaký záměr, účel nebo důvod naší existence? Upadneme jako ti před námi v zapomnění? V onen šestý zánik, který, jak vědci varují, již probíhá? Nebo nám to tajemství odhalí nějaké znamení? Symbol? Zjevení?

- Dana Scullyová, 6×22 Biogenesis

Dva muži, mladí, plní ideálů. Skvělý produkt generace zocelené světovou válkou. Dva otcové, jejichž cesty se spojí v nové bitvě, v neviditelné válce mezi tichým nepřítelem a spícím obrem. Ve válce, jejíž rozsah zastíní všechny konflikty dosavadní historie. V padesátileté válce, jejíž bitevní pole leží v očekávání nevyhnutelného celosvětového holokaustu. To jim patřil počátek armagedonu. Zatímco svět žil dál jako nicnetušící a bezděčný divák několik desítek let trvajícího zápasu mezi nebem a zemí, byli tu i ti, kteří se připravovali na konec. Ti, kteří měřili velikost a sílu nepřítele, a stáli před rozhodnutím povstat a bojovat, nebo se sklonit před vůlí strašlivého nepřítele, vzdát se, ustoupit a kolaborovat, a zachránit tím sami sebe, stát se pomocníkem svého nepřítele. Ti, kteří byli přesvědčeni, že vítězství je absencí porážky, a přežití tou nejvyšší ideologií bez ohledu na přinášené oběti.

- Fox Mulder o vůdcích Syndikátu, 6×12 Two Fathers

Číslo. Má jej každý život, který kdy existoval, nebo kdy existovat bude, a jako většina životů, čeká na svou chvíli, na okamžik, kdy bude poslán na svou pouť, zpět ke zlatému Slunci. Přiblížení ke Slunci přináší definitivní změnu. Již nikdy to nebude totéž. Její zjevení na naší obloze je považováno za předzvěst výjimečných událostí. Narození králů, zánik mocností. Tato pouť musí skončit po staletích či miléniích. A možná, že to temné a bezduché těleso, zadušeno svým prachem, navždy letí dál časem a prostorem, možná se rozdrolí a rozpadne na tříšť bez významu, anebo bude navždy zatraceno svým plamenným pádem do zlatého Slunce. A já se teď dívám na oblohu a ona se dívá na mne. Této noci chci vědět, co z toho jsem já. Je toto začátek mé pouti, nebo její konec?

- Frank Black, 2×01 The Beginning and the End

kultx-deadalive-mulder-002-small.jpg xfiles-via-negativa-h-small.jpg

Říkali, že utichli ptáci, a najednou se prudce ochladilo, jako by sám Bůh přestal dýchat. Nikdo se neodvážil promluvit nahlas, skoro jako studem nebo lítostí. Odkrývali těla jedno po druhém. Oči těch dětí byly zavřené, jako by čekaly na svolení je otevřít. Snily pořád o zmrzlině a sladkostech, o narozeninovém dortu a bezstarostném hraní, nebo zůstala jejich nevinnost dávno pohřbená s jejich životy v chladné zemi? Ani Bůh by nedovolil, aby je potkal tak krutý osud. Nebo se snad tyto tragické životy opět zrodí, když se svět nedívá? Tak moc bych chtěl věřit v pravdu, v jinou, než je ta naše, skrytou před všemi páry očí, až na ty nejvnímavější. V nekonečné procesí duší, ve kterém nezanikne ani jediná. Chci věřit, že si nejsme vědomi věčné Boží odplaty a lítosti, že nevidíme Jeho pravdu, že to, co se jednou zrodí, žije věčně a nemůže být pohřbeno v chladné zemi, pouze čeká, až se z Božího přikázání znovu zrodí – že všichni spočineme v pradávném svitu hvězd.

- Fox Mulder, 7×11 Closure

Čas plyne v okamžicích. V okamžicích, které při pohledu zpět určují, jakou cestou se život bude ubírat, a stejně tak ho provázejí až k jeho konci. Jen vzácně se zastavíme, abychom se za tou cestou ohlédli, a našli důvody, proč se to všechno stalo. Abychom zvážili, zda cesta, kterou jsme se vydali, je z našeho rozhodnutí, nebo je to cesta, kterou jsme unášeni se zavřenýma očima. Ale co kdybychom se mohli zastavit, abychom si uchovali každý cenný okamžik, než pomine? Viděli bychom potom ta nekonečná rozcestí, která náš život utvářejí? A pokud bychom věděli, kam všechny cesty vedou, vydali bychom se jinou?

- Dana Scullyová, 7×17 all things

Říká se tomu zázrak života. Početí. Spojení dokonalých opaků. Podstata přecházející v existenci. Akt, bez kterého by člověk neexistoval a lidstvo vymřelo. Nebo je to už jen nostalgie? Biologický jev, ovládaný vědou a technologií? Jako Bůh extrahujeme, implantujeme, inseminujeme a klonujeme. Je možné, že pokrok přetvořil onen zázrak v jednoduchý zákrok? Dokážeme-li rozmnožovat život, můžeme se stát Stvořitelem? A co s duší? Dá se také rozmnožit? Přebývá ve hmotě, kterou nazýváme DNA, nebo je to něco, co dokáže vštípit jen Bůh? Jak to dítě přišlo na svět? Co rozběhlo jeho srdce? Vzniklo v důsledku spojení, nebo rukou Boží? Byla to vyslyšená modlitba, opravdový zázrak, nebo zázrak medicíny, při kterém zasáhl člověk? Co řeknu tomu dítěti, které se narodí? Co řeknu Scullyové? A co řeknu sobě?

- Fox Mulder, 8×20 Essence

kultx-louceni-001-small.png kultx-louceni-002-small.png

Tok času nás drží nikoliv v cele z cihel a malty, ale ve zmařených nadějích a neodvrácených tragédiích. Jak vzácná se potom jeví šance vrátit se zpět a zjistit, že čelit minulosti znamená čelit především sám sobě, že odchod z vězení nás neosvobodí z vězení vlastní povahy, od vězení, ze kterého není úniku.

- Martin Wells, 8×03 Redrum

Jednoho dne mě požádáš, abych ti řekla o pravdě, o zázraku tvého narození, abych ti vysvětlila nevysvětlitelné, a pokud toho dne zaváhám nebo zklamu, věz, že odpověď existuje, dítě moje. Nedotknutelná a nehynoucí pravda, kterou však nemůžeš doufat, že nalezneš sám. Možná se setkáš se svým dokonalým protějškem, dokonalým protikladem, který tě ohrozí i ochrání. Možná se s ním vydáš na tu největší z cest, hledat prchavé a nepostižitelné pravdy. Pokud se ti jednoho dne taková možnost naskytne, nezklam, nezaváhej a chop se jí. Pravdy jsou tam někde venku, a pokud jednoho dne uzříš takový zázrak, jakým jsi pro mě ty, pochopíš, že pravdu nenajdeš ve vědě, ani v rovině neviděného, ale tak, že nahlédneš do vlastního srdce, a v tu chvíli dojdeš požehnání i prokletí, protože ty nejpravdivější pravdy nás jak spájejí, tak nás od sebe bolestně a beznadějně odlučují.

- Dana Scullyová svému synovi, 9×08 Trust No 1

Viděl jsem budoucnost, kde byl boj mezi dobrem a zlem, který zuřil po milénia, konečně dobojován, a zápas o naše srdce a duše byl navěky rozhodnut. Přežijeme – jen tehdy, pokud pustíme z hlavy otázku, co vlastně chceme, a začneme se ptát světa, co chce a potřebuje celý vesmír. Ptát se, co ode mě očekává život sám.

- Frank Black, 3×22 Goodbye to All ThatKomentáře: 19

Konečná - devátá sezóna!

Je to naprosto neuvěřitelné, ale plus minus za půl roku reálného času (protože opravdu nespočítám, kolik dní z té doby jsem opravdu sledovala) jsem obsáhla devět let jednoho seriálu včetně dvou filmů. Je to až surrealistické, když tomu přidám všechny ty BtS pořady a vidím, kolik za tím bylo lidí, práce, a jak moc propracované to vlastně všechno bylo. Jsem opravdu ráda, že jsem dala na vnější vlivy a skutečně se na to podívala na celé. Stojí to za to teď, stálo to za to tehdy i tehdy, zatímco jsem odolávala, a bude to stát za to ještě za deset let.

Tímto chci poděkovat a všechny články věnovat jak čtenářům tady, kteří komentovali a sledovali se mnou, tak hlavně mé drahé milované XBeth, která mě k The X-Files přivedla. Díky.

A tady je ten poslední.

kultx-sam-konecna-devata-sezona-001-small.png kultx-sam-konecna-devata-sezona-002-small.png

1) Zklamání. Tvůrci podle mě nedali Doggettovi & Reyes šanci postavit X-Files na sobě. Pořád do toho zasahovala Scully a pořád odkazovala na něco, co už není, a vnucovala myšlenku, že se dívám jen na nějaká éčka ze sáčku, protože tu dobrou zeleninovou polívku od babičky mi někdo snědl. Je sice fajn, že se na Muldera nezapomnělo, ale… Mrzí mě, že jsem neměla šanci pořádně zažít Doggetta po tom, co došel klidu ohledně svého syna a vůbec: Doggett & Reyes se mi prostě zalíbili a vrátili do seriálu tu dynamiku rázného skeptika a někoho, kdo je ochotný věřit v mouchy-akvabely, když na to přijde.

2) Absolutní finále. Skvělé shrnutí během Mulderova procesu mi připomnělo, co všechno jsem s nimi zažila a jak skvělý celý příběh vlastně byl. Znovu smekám.

3) I Want To Believe. Šla jsem tehdy do kina, i když jsem až na pár epizod neviděla víc. Říkala jsem si, že bych jednou možná mohla litovat, že jsem z Akt X na plátně neviděla nic. U tužek zapíchaných ve stropu jsem se smála jako jediná z celých deseti lidí v sále. A jsem ráda, že jsem šla.

kultx-sam-konecna-devata-sezona-003-small.png kultx-sam-konecna-devata-sezona-004-small.png kultx-sam-konecna-devata-sezona-005-small.png

Nothing Important Happened Today – Doggett nemá to „dog“ ve jméně náhodou. I když možná „Bulldoggett“ by bylo přesnější.

Nothing Important Happened Today II – Kersh vyhrává cenu za nejmíň efektivního spojence vůbec.

Dæmonicus – Démonicky výborný James Remar.

4-D – První z pár skvělých Doggett & Reyes epizod.

Lord of the Flies – Skvělá Jane Lynch a konečně případ, který mi připomněl staré dobré X-Files prvních sezón.

Trust No 1 – Skvěle vykonstruovaná epizoda.

John Doe – Doggett epizody jsou dobré epizody.

Hellbound – Zamilovala jsem se do Reyes.

Provenance – Já věděla, že k tomu létajícímu talíři se ještě vrátíme.

Providence – Hon na Williama – skoro stejný, jako hon na jeho otce.

Audrey Pauley – Zase jedna kouzelná Doggett & Reyes epizoda.

Underneath – Aneb každý máme svého Tarzana, který za nás vraždí v případě potřeby.

Improbable – Tak tohle byla zkrátka dokonalá epizoda. Hrozně se mi líbí přátelství, které se vyvinulo mezi Reyes & Scully.

Scary Monsters – Mulderofilka je zpátky a přináší sebou další důvodu, proč si prostě nebudu pořizovat děti.

Jump the Shark – NE, NE The Lone Gunmen! Bylo to fakt nutný? Tím mě naštvali.

William – Já věděla, že to přijde, ale pořád jsem nevěděla jak. Řešení mě překvapilo svou mírumilovností, něco tak (svým způsobem i) nedrastického jsem v těchto posledních dvou sezónách nečekala.

Release – Doggettovo vykoupení bylo výborné, nádherná epizoda.

Sunshine Days – Škoda, že je to jediný záblesk post-vykoupeného Doggetta a jeho dynamiky s Reyes. Tahle epizoda mě donutila, aby mi bylo líto, že jsem na konci, a že už v podstatě neuvidím, jak mohli být Doggett & Reyes skvělí.

The Truth – Hlavní, co jsem na tom všem ocenila, byly návraty starých známých – těch mrtvých, jako Krycek, X, The Lone Gunmen, i těch živých, jako Gibson, CSM (a když nad tím tak přemýšlím, měl radši zůstat pod drnem). Bylo to velké, krásné, romantické finále velké a krásné show, která nemohla skončit jinak, než začala – v jednom motelovém pokoji s jistými dvěma agenty…

napsala SaMKomentáře: 2

Příprava na přistání nad osmou sezónou

Nemůžete očekávat, že když sedmá sezóna skončila, tak jak skončila, nevrhnu se hned na osmou. Což jsem taky udělala, hned jsem se na to vrhla. Buďme k sobě upřímní, pro mě Akta X tvořila především chemie a dynamika mezi Mulderem a Scully, takže tahle část je nenávratně v čoudu. A i když se Mulder znovu objevil… No, ale na všem se najde něco dobrého.

kultx-sam-priprava-na-pristani-nad-osmou-sezonou-001-small.jpg kultx-sam-priprava-na-pristani-nad-osmou-sezonou-002-small.jpg

1) Doggett. On ten Doggett není zase tak špatnej. Buďme k sobě krutě upřímní, Mulder po sobě nechal pěkně velký boty k zaplnění, a prošlapal je tak dokonale, že nezávidím komukoli, kdo by si je měl obout po něm. Ale Doggett se nesnaží být ničím jiným, než je, a to dost pomáhá. Se Scully tvoří dobrý tým.

2) Reyes. Je fajn, že se do popředí dostává konečně nějaká ženská, co není Scully, nebo mrcha.

3) Mulderovo zmrtvýchvstání. Bylo to drsné, přitažené za vlasy a celkově šílení, nicméně… EPICKÉ.

kultx-sam-priprava-na-pristani-nad-osmou-sezonou-005-small.jpg kultx-sam-priprava-na-pristani-nad-osmou-sezonou-004-small.jpg kultx-sam-priprava-na-pristani-nad-osmou-sezonou-003-small.jpg

Within – Cargo!Scully znovu zasahuje. Oni toho kluka prostě nemůžou nechat být, co?

Without – Chudák Scully za tu nakládačku, zrovna v tomto stavu. Tvrdá epizoda.

Patience – Jsem ohromená, že byli ještě schopní najít zvíře, ve které se někdo v seriálu zatím neproměnil.

Roadrunners – Chutné. Opravdu zase hodně chutné.

Invocation – Až se mě jednou zeptají, proč jsem si nikdy nepořídila děti, vím, co jim řeknu.

Redrum – Výborná epizoda, skvělý nápad.

Via Negativa – Ugh.

Surekill – Nádherně tesknivý příběh, při kterém mě ani moc nezajímali Doggett & Scully.

Salvage – Taky někoho z vás napadlo, kde je Pepper, když ji potřebujete? Ne? Tak zas jen já.

Badlaa – Dobře, beru to zpátky… TOHLE bylo to nejnechutnější, co jsem v seriálu viděla. Jak… Proč… Ugh!

The Gift – Výborný způsob, jak dostat do děje Muldera, i když tam není. A silný příběh.

Medusa – Doggett v akci, super.

Per Manum – Tak tohle bylo slušné psycho, brr!

This Is Not Happening – Tak tohle je pěkně studená sprcha po tak dlouhém hledání.

Deadalive – EPICKÉ.

Three Words – „Spooky“ Mulder je zpátky v plné síle.

Empedocles – Pro mě nic moc epizoda, krom silných scén s Doggettem.

Vienen – Ano, agente Doggette, Mulder je někdy skutečně k zulíbání, jak jste se ráčil přesvědčit.

Alone – A pak já že jsem mulderofilka… Už tam bude Reyes?

Essence – Skutečně výživné finále.

Existence – Neee, Krycek ne! Když já si toho zmetka zamilovala! A Scully je maminka!

napsala SaMKomentáře: 3

Lehké turbulence nad sedmou sezónou

A tak tu máme prázdniny. A venku je tak hnusně, že by i Mulder zaváhal, jestli v tom, co se mi odehrává za okny, má cenu vůbec hledat pravdu. Ještě, že tu pravdu na rozdíl od něj zásadně hledám ze své postele s Marcem Antonym ehm, svým notebookem, na klíně, takže jsem mohla čile pokračovat a ještě ani nemít výčitky svědomí, že se nepeču na sluníčku. Protože víte… žádný tam není.

kultx-sam-lehke-turbulence-nad-sedmou-sezonou-001-small.jpg kultx-sam-lehke-turbulence-nad-sedmou-sezonou-002-small.jpg

1) Mulder & Scully. OMGWTF je to tam. Je. To. Tak. Tam. (Nebudu specifikovat co a kde, nejsem přece čuně… ALE JE TO TAM!)

2) Hollywood A.D. Protože Skinnerova baterka je větší!

3) Finále. Asi nejdrsnější finále vůbec, seskládané jen z jobovek. Zjistila jsem, že i když jsem tak předběžně věděla, co se stane, stejně jsem byla šokovaná.

kultx-sam-lehke-turbulence-nad-sedmou-sezonou-003-small.jpg kultx-sam-lehke-turbulence-nad-sedmou-sezonou-004-small.jpg kultx-sam-lehke-turbulence-nad-sedmou-sezonou-005-small.jpg

The Sixth Extinction – Cargo!Scully je hot.

The Sixth Extinction II: Amor Fati – Nejkrásnější záběr z celé epizody? Ta Fowleyovic nádhera v rakvi. Doufám, že zůstane pod drnem.

Hungry – Kdo z nás nemá někdy pocit, že je na rozpadnutí? Brainzzzz. (A ještě někomu tu Mulder připomněl Columba?)

Millennium – Ne, vážně, kdo se tam dostal na zombie vlnu? Fujky. O čem chci ale opravdu mluvit je ten první opravdový polibek Muldera a Scully – bylo to natočené jako tak bezvýznamná událost, že to ani nemohlo být lepší.

Rush – Dost zajímavý pohled na „I’m too old for this shit“ situaci.

The Goldberg Variation – (Jako vždycky) úžasný Willie Garson a super epizoda. Approved.

Orison – „Dobří“ holubi se vracejí, že? Toho chlapa prostě špatně snáším. A Scully taky.

The Amazing Maleeni – Nevím, jestli byla nechutnější ta padající hlava, nebo ta otáčející se ruka. Jsem pro tu ruku.

Signs & Wonders – Mám ráda Scully & víra epizody, tahle nebyla výjimkou, nicméně na mě snad až příliš silná koncentrace vyšinutých lidí (a to neříkám často!).

Sein und Zeit – A Samantha je zpátky… Nechcete už Mulderovi trochu ulevit?

Closure – Jsem ráda za Muldera – šťastná, že je konečně svobodný. Je nepříjemné, že mu museli ulevit i od matky, ale co naděláme.

X-Cops – Proč mám pocit, že někde zapomněli Lenssena & spol.? Jinak ale výborná epizoda.

First Person Shooter – Tak Scully v tom cyber oblečku s nabušenou zbraní byla asi ta „kůlest“ věc, co jsem v téhle řadě viděla.

Theef – Tak tomu se říká špína v posteli.

En Ami – CSM v plné polní – přesně tak, jak ho nemám ráda.

Chimera – Mulder a Scully jsou výborní, i když si jen telefonují. A někdo se tu až nebezpečně podobá Samaře.

All Things – OMG OMG OMG!!!

Brand X – Kdo říká, že kouření neškodí zdraví, je mimo. Buďto umřete na rakovinu, sežerou vás mouchy, anebo vám hrábne.

Hollywood A.D. – Myslela jsem si, že epičtější už ten díl nebude, a pak přišla chvíle, kdy jsem zvolala, „Skinner je v té vaně taky!“

Fight Club – Jo když se u nás chlapi poperou… Ten konec byl neuvěřitelný. Neuvěřitelně vtipný.

Je Souhaite – Série výborných a epických epizod pokračuje. Takhle měla navíc skvělou epizodní postavu.

Requiem – Ne-e, CSM ne, já chci zpátky svýho Darth Vadera! Výborná scéna v hotelovém pokoji a výborná Scully na konci. Ta závěrečná scéna na pomezí mezi absolutním žalem z Mulderova zmizení a absolutní radostí z vlastního těhotenství je dechberoucí… A ještě něco jsem chtěla – jo, vraťte nám Muldera!

napsala SaMKomentáře: 4

◄◄ Předcházející článkyNásledující články ►►