Kult X

JEDNOTLIVÉ SÉRIE AKT X
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.

Biogenesis | The Sixth Extinction | TSE II: Amor Fati

Z vesmíru vypadá jako přelud, kouzelnický trik na potemnělém jevišti. A z této vzdálenosti by si nikdo nepomyslel, že je na ní život. Nejprve se objevil v moři před téměř čtyřmi miliardami let, ve formě jedné jediné buňky. V explozi života trvající miliony let se začaly rozmnožovat první přírodní mnohobuněčné organismy. A pak se to zastavilo.

biogenesis-extinction-small.png

Před 440 miliony lety velký hromadný zánik vyhubil téměř všechny druhy na planetě a zanechal rozlehlé oceány zničené a prázdné. Pomalu se začaly vyvíjet rostliny. Potom hmyz – jen aby byl vyhlazen druhým velkým hromadným zánikem na Zemi. Tento koloběh se opakoval znovu a znovu. Objevili se plazi nezávislí na moři, aby i ti vyhynuli. Poté dinosauři bojovali o život společně s prvními ptáky, rybami a kvetoucími rostlinami. Jejich vyhynutí způsobil čtvrtý a pátý velký zánik na Zemi.

Před pouhými 100 tisíci lety se objevuje homo sapiens – člověk. Od jeskynních maleb přes Bibli až ke Kolumbovi a Apollu 11 jsme byli neúnavnou silou na Zemi i mimo ni. Mapovali jsme přírodní svět tak, jak se nám rozkrýval. Dosáhli jsme světové populace sedmi miliard lidí, vzešlých z té první buňky, té první jiskry života.

Ale přese všechno naše poznání nedokáže nikdo s určitostí říci, co nebo kdo vykřesal onu původní jiskru. Je nějaký záměr, účel nebo důvod naší existence? Upadneme jako ti před námi v zapomnění? V onen šestý zánik, který, jak vědci varují, již probíhá? Nebo nám to tajemství odhalí nějaké znamení? Symbol? Zjevení?

From Space, it seems an abstraction – a magician's trick on a darkened stage. And from this distance one might never imagine that it is alive. It first appeared in the sea almost four billion years ago in the form of single-celled life. In an explosion of life spanning millions of years, nature's first multicellular organisms began to multiply… and then it stopped.

440 million years ago, a great mass extinction would kill off nearly every species on the planet leaving the vast oceans decimated and empty. Slowly, plants began to evolve, then insects, only to be wiped out in the second great mass extinction upon the Earth. The cycle repeated again and again. Reptiles emerging, independent of the sea only to be killed off. Then dinosaurs, struggling to life along with the first birds, fish, and flowering plants – their decimations Earth's fourth and fifth great extinctions.

Only 100,000 years ago, Homo Sapiens appear – man. From cave paintings to the Bible to Columbus and Apollo 11, we have been a tireless force upon the earth and off cataloguing the natural world as it unfolds to us. Rising to a world population of over five billion people all descended from that original single cell, that first spark of life.

But for all our knowledge, what no one can say for certain, is what or who ignited that original spark. Is there a plan, a purpose or a reason to our existence? Will we pass, as those before us, into oblivion, into the sixth extinction that scientists warn is already in progress? Or will the mystery be revealed through a sign, a symbol, a revelation?

Tento článek byl zveřejněn 8.8.2013 v 0:00 v kategorii Myšlenky.

Komentáře: 5

 1. kultx napsal(a) 8.8.2013 v 23:10

  Jedna nová rubrika je tu: připomeňme si ty nejoblíbenější prology, předmluvy či epilogy ze seriálů Akta X a Millennium. Začínáme zlehka, něčím ne tak populárním.

  Dejte klidně vědět, které kousky by tu neměly chybět. Rád je zahrnu do některé z příštích aktualit.

 2. XxX napsal(a) 12.8.2013 v 18:57

  Super nápad! ;-) Pri pozeraní rýchlych udalostí v seriáli sa niekedy človek nestihne zamyslieť nad všetkými slovami. Ak však tak urobí, zistí, že XF to nie sú len záhadné prípady a ich riešenia, ale má aj filozofickú rovinu.
  Za mnohé citáty by som spomenula epilóg z Grotesque, The Field Where I Died, prológ z The Blessing Way, Closure.

 3. kultx napsal(a) 15.8.2013 v 22:15

  XxX: Díky – a souhlas, Grotesque je klasika největší ;-)

 4. Nikii napsal(a) 25.8.2013 v 17:57

  8×20 Podstata. =)

 5. Barulie napsal(a) 25.8.2013 v 18:25

  Pro mě je nejpamátnější prolog z All things, to je moje klasika.

Řekněte nám svůj názor!